Excursie Ewijkse Plaat


Waar en Wanneer


Zondagochtend 6 oktober organiseert Het Dijkmagazijn een excursie over de Ewijkse Plaat. In dit ogenschijnlijk rustige natuurgebied volgen de ontwikkelingen elkaar op. Samen met de gids gaan de wandelaars op zoek naar sporen.

De Ewijkse Plaat is al zo’n twintig jaar geleden als laboratorium gebruikt voor de ontwikkeling van ‘nieuwe natuur’. Paarden en runderen hebben er al die jaren vrij rondgelopen. Ze hebben gegraasd aan het gras en aan de bomen. Hierdoor is een afwisselend landschap ontstaan van dichte bosjes, ruigtes en graslandjes. Verschillende planten, insecten en vogels vinden daar hun favoriete plekjes.
De plaat is een zandbak waar de Waal jaarlijks vele kuub zand neerlegt. De ophoging en de dichte bossen hinderen het hoge water in haar stroming. Daarom zijn brede stoken bos gekapt en er zijn geulen gemaakt. Tijdens de excursie is te zien hoe dat is gedaan en hoe de natuur daar weer op reageert.
Als er tijd is loopt de gids ook nog over Landgoed Doddendaal, zodat goed de verschillen zijn te zien tussen een bos in de uiterwaarden en een bos achter de dijk.

Excursie Ewijkse Plaat, zondag 6 oktober 2019, 10.30-12.00 uur. Start: Op de dijk onder de brug, Ewijk. Deelname volwassenen € 3,50, kind € 2,50. Tip: trek stevig schoeisel aan.

Reserveren

Ticket Prijs Aantal
volwassene €0,00 Uitverkocht
kind €0,00 Uitverkocht
Veiligheid Het Dijkmagazijn neemt voor de uitvoering van haar activiteiten veiligheidsregels in acht. Deze worden bij aanvang van activiteiten meegedeeld (o.a. afstand houden van koeien en paarden, niet op de kribben lopen, kinderen tot hooguit aan de enkels in de Waal). De zorg voor veiligheid valt ook onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Vooral voor kinderen adviseren wij bij deelname goed schoeisel en kleding die tegen een stootje kan of vies mag worden. Bij activiteiten met open vuur is nylon kleding zeer brandgevaarlijk. Betaling. U kunt betalen bij aanvang van de activiteiten aan de gids. Als u online boekt, kunt u helaas niet online betalen. Het bedrag is om technische redenen aangegeven met € 0,00. Het juiste bedrag voor deelname staat vermeld in de beschrijving van de activiteit. Bij uw boeking via onze website ontvangt u een ticket voor de activiteit. In deze email staan alle bijzonderheden over uw boeking. Dit ticket wordt via het door u opgegeven mailadres automatisch verstuurd. Wijzigingen en annulering van publieksactiviteiten. Wijzigingen in het programma van activiteiten zijn voorbehouden. Het Dijkmagazijn houdt zich het recht voor om op het laatste moment activiteiten te annuleren. Bijvoorbeeld vanwege een slechte weersverwachting, te weinig aanmeldingen of anders. Bij annulering ontvangt u bericht hierover via e-mail. Wanneer u bij uw boeking uw telefoonnummer heeft ingevoerd wordt u hier ook telefonisch van op de hoogte gesteld. Wilt u zelf een door u gemaakte reservering annuleren, geef dit dan door via dijkmagazijn@hetnet.nl o.v.v. annulering publieksactiviteit. Persoonsgegevens. Het Dijkmagazijn respecteert uw privacy. Onder persoonlijke informatie verstaan wij alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door Het Dijkmagazijn in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van zijn of haar privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de activiteit te bevorderen. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt.