Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Op zoek naar historische resten in de uiterwaard

Op zoek naar historische resten in de uiterwaard

Evenementgegevens


Ga mee op zoek naar historische resten in de uiterwaard op 11 september. De excursie van het Dijkmagazijn laat zien dat tussen de overweldigende hoeveelheid groen er sporen te vinden zijn van menselijke ingrepen.

Is die kleine ruïne een brug of een gebouwtje? Wat doet die rij raadselachtige paaltjes op het strand, waar komen de ijzeren constructies en enorme blokken puin vandaan? Het zijn sporen uit het verleden die vragen oproepen bij wandelaars in de uiterwaarden. Maar ook waterplassen en heuvels die er natuurlijk uitzien horen in dit rijtje thuis. Ze vallen wat minder op, maar blijken ook resten van menselijke ingrepen.

Tijdens de excursie vertelt de gids over de herkomst, voor zover die bekend is. Met wat speurwerk en redeneren worden deelnemers geprikkeld zelf een antwoord te bedenken. Wat zou het kunnen zijn? Historisch Besef Beuningen en het Dijkmagazijn zijn daarvoor in de archieven gedoken. Zij hebben oude kaarten en foto’s als bewijsmateriaal verzameld om het verhaal sluitend te krijgen. Wie geluk heeft gaat zelfs met een historische vondst naar huis.

Met deze activiteit vieren we samen 25-jaar Het Dijkmagazijn. Klik hier voor alle jubileumactiviteiten.

Excursie Historische resten, zondag 11 september, 10.30-12.00 uur, start Het Dijkmagazijn, Dijk 41 Beuningen, deelname 3,50. Reserveren onderaan.

 

Reserveren

Ticket Prijs Aantal
Volw. €0,00 Uitverkocht
Veiligheid Het Dijkmagazijn neemt voor de uitvoering van haar activiteiten veiligheidsregels in acht. Deze worden bij aanvang van activiteiten meegedeeld (o.a. afstand houden van koeien en paarden, niet op de kribben lopen, kinderen tot hooguit aan de enkels in de Waal). De zorg voor veiligheid valt ook onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Vooral voor kinderen adviseren wij bij deelname goed schoeisel en kleding die tegen een stootje kan of vies mag worden. Bij activiteiten met open vuur is nylon kleding zeer brandgevaarlijk. Betaling. U kunt betalen bij aanvang van de activiteiten aan de gids. Als u online boekt, kunt u helaas niet online betalen. Het bedrag is om technische redenen aangegeven met € 0,00. Het juiste bedrag voor deelname staat vermeld in de beschrijving van de activiteit. Bij uw boeking via onze website ontvangt u een ticket voor de activiteit. In deze email staan alle bijzonderheden over uw boeking. Dit ticket wordt via het door u opgegeven mailadres automatisch verstuurd. Wijzigingen en annulering van publieksactiviteiten. Wijzigingen in het programma van activiteiten zijn voorbehouden. Het Dijkmagazijn houdt zich het recht voor om op het laatste moment activiteiten te annuleren. Bijvoorbeeld vanwege een slechte weersverwachting, te weinig aanmeldingen of anders. Bij annulering ontvangt u bericht hierover via e-mail. Wanneer u bij uw boeking uw telefoonnummer heeft ingevoerd wordt u hier ook telefonisch van op de hoogte gesteld. Wilt u zelf een door u gemaakte reservering annuleren, geef dit dan door via dijkmagazijn@hetnet.nl o.v.v. annulering publieksactiviteit. Persoonsgegevens. Het Dijkmagazijn respecteert uw privacy. Onder persoonlijke informatie verstaan wij alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door Het Dijkmagazijn in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van zijn of haar privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de activiteit te bevorderen. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt.