Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Resten van de rampen

Resten van de rampen

Evenementgegevens


Ga in de Maand van de Ramp mee op zoek naar historische resten in de uiterwaard. De excursie van het Dijkmagazijn op 16 oktober laat zien dat tussen de overweldigende hoeveelheid groen er sporen te vinden zijn van allerlei rampen door de eeuwen heen.

Waar komen al die bakstenen en bouwresten vandaan op het waalstrand? Waarvoor dienen de ijzeren buizen die in het veld omhoogsteken?. En waardoor slingert de dijk zo sierlijk om die kleine watertjes langs de dijk? Het zijn oude en redelijk recente sporen van rampen die het gebied in Maas en Waal geteisterd hebben.  Tijdens de excursie vertelt de gids over de herkomst, voor zover die bekend is. Met wat speurwerk en redeneren worden deelnemers geprikkeld zelf een antwoord te bedenken. Wat zou het kunnen zijn? Ook kinderen zijn welkom. Wie geluk heeft gaat met een historische vondst naar huis.

Excursie Historische resten, zondag 16 oktober ,10.30-12.00 uur, start Het Dijkmagazijn, Dijk 41 Beuningen, deelname 3,50. Reserveren en info via www.dijkmagazijnbeuningen.nl.

Reserveren

Ticket Prijs Aantal
New Ticket €0,00 Uitverkocht
Veiligheid Het Dijkmagazijn neemt voor de uitvoering van haar activiteiten veiligheidsregels in acht. Deze worden bij aanvang van activiteiten meegedeeld (o.a. afstand houden van koeien en paarden, niet op de kribben lopen, kinderen tot hooguit aan de enkels in de Waal). De zorg voor veiligheid valt ook onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Vooral voor kinderen adviseren wij bij deelname goed schoeisel en kleding die tegen een stootje kan of vies mag worden. Bij activiteiten met open vuur is nylon kleding zeer brandgevaarlijk. Betaling. U kunt betalen bij aanvang van de activiteiten aan de gids. Als u online boekt, kunt u helaas niet online betalen. Het bedrag is om technische redenen aangegeven met € 0,00. Het juiste bedrag voor deelname staat vermeld in de beschrijving van de activiteit. Bij uw boeking via onze website ontvangt u een ticket voor de activiteit. In deze email staan alle bijzonderheden over uw boeking. Dit ticket wordt via het door u opgegeven mailadres automatisch verstuurd. Wijzigingen en annulering van publieksactiviteiten. Wijzigingen in het programma van activiteiten zijn voorbehouden. Het Dijkmagazijn houdt zich het recht voor om op het laatste moment activiteiten te annuleren. Bijvoorbeeld vanwege een slechte weersverwachting, te weinig aanmeldingen of anders. Bij annulering ontvangt u bericht hierover via e-mail. Wanneer u bij uw boeking uw telefoonnummer heeft ingevoerd wordt u hier ook telefonisch van op de hoogte gesteld. Wilt u zelf een door u gemaakte reservering annuleren, geef dit dan door via dijkmagazijn@hetnet.nl o.v.v. annulering publieksactiviteit. Persoonsgegevens. Het Dijkmagazijn respecteert uw privacy. Onder persoonlijke informatie verstaan wij alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door Het Dijkmagazijn in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van zijn of haar privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan de activiteit te bevorderen. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt.