Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Waalweelde

Waalweelde

Waalweelde was het provinciale programma om de veiligheid en de kwaliteit van het rivierengebied te versterken. Denk daarbij aan ingrepen als kribverlaging, ontbossing en het graven van nevengeulen.
Op 15 september 2018 vond de feestelijke opening van de Beuningse uiterwaarden plaats, zie beuningseuiterwaarden.nl