Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Waalweelde

Waalweelde

Waalweelde is het provinciale programma om de veiligheid en de kwaliteit van
het rivierengebied te versterken. Denk daarbij aan ingrepen als kribverlaging,
ontbossing en het graven van nevengeulen.
Op waalweelde.nl kunt u de actuele stand van zaken vinden. Voor de situatie in Beuningen: beuningseuiterwaarden.nl
Er gebeurt veel, dus het loont om regelmatig deze sites te bekijken.