Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

ANBI gegevens

Het Dijkmagazijn is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hieronder vindt u alle openbare ANBI-informatie van Het Dijkmagazijn.

Naam: Stichting Het Dijkmagazijn

Giro NL23 INGB 00074 59 585
Rabobank NL66 RABO 01120 22 421
K.v.K. 41 26 13 55

RSIN: 805188083

Contactgegevens:

Dijk 41, 6641 LA Beuningen,
024-6777000, dijkmagazijn@hetnet.nl

Samenstelling bestuur:

voorzitter: Cees van Ingen
secretaris: Louise Lelivelt
penningmeester: Gerard Gradussen
overige bestuursleden: Rosanne Nijsse, Thjo Lucassen, Bert Statema

Doelstelling: verbinden van bewoners in Beuningen en omgeving met hun woongebied.

Beleidsplan: het beleid van Het Dijkmagazijn komt neer op de volgende punten:

► Uitvoeren NME taken ten behoeve van onderwijs in Beuningen, Druten en Wijchen
► Uitvoeren taken als bezoekerscentrum (publieksactiviteiten en arrangementen)
► Uitvoeren taken als BuurtSportCoach
► (Nieuwe) doelgroepen verbinden aan het natuurgebied in het kader van duurzame recreatie
► Werven en uitvoeren van projecten
► PR en publiciteit
► Interne organisatie en (structurele) samenwerkingsverbanden aangaan met relevante partijen (o.a. Gelders NME Netwerk, Bastei Nijmegen)

Jaarverslag: download jaarrekening 2019.

Beloningsbeleid: Het bestuur en vrijwilligers krijgen onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten, medewerker in dienst volgens CAO Welzijn.

Privacybeleid/AVG: download.

Vrijwilligersbeleid: download.

Statuten: download.

Huishoudelijk reglement: download.