Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Financiën en bestuur

Stichting Het Dijkmagazijn heeft niet als doelstelling winst te maken, maar wil wel zorgen voor een gezonde financiële basis voor haar voortbestaan.
Het Dijkmagazijn krijgt van Gemeente Beuningen subsidie voor natuur- en milieueducatie voor het onderwijs. Daarnaast ontvangt Het Dijkmagazijn incidenteel subsidies voor projecten. Inkomsten uit activiteiten voor publiek en giften zijn een welkome aanvulling.

Steun ons

Draagt u de doelstellingen van Het Dijkmagazijn een warm hart toe, dan kunt u ons op deze manieren ondersteunen:

* Word Donateur, eenmalig of structureel. Doneer nu!
Wist u dat u uw gift kunt aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting als u voor minimaal 5 jaar doneert? Zie belastingdienst.nl voor informatie en periodieke schenkingsovereenkomst.
* Word lid van de Club van 100.
* Word met uw bedrijf Vriend van het Dijkmagazijn.
Stuur ons vooral een mail om meer te weten te komen over de laatste twee opties.

ANBI

Het Dijkmagazijn is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder vindt u alle openbare ANBI-informatie van Het Dijkmagazijn.

Naam: Stichting Het Dijkmagazijn

Giro NL23 INGB 00074 59 585
Rabobank NL66 RABO 01120 22 421
K.v.K. 41 26 13 55

RSIN: 805188083

Contactgegevens:

Dijk 41, 6641 LA Beuningen,
024-6777000, dijkmagazijn@hetnet.nl

Bestuurssamenstelling: C. van Ingen, Voorzitter; L. Lelivelt, Secretaris; G. Gradussen, Penningmeester; R. Nijsse, vertrouwenspersoon; Thj. Lucassen; B. Statema; J. Mengedé.

Doelstelling: verbinden van bewoners in Beuningen en omgeving met hun woongebied.

Beleidsplan: het beleid van Het Dijkmagazijn komt neer op de volgende punten:

► Uitvoeren NME taken ten behoeve van onderwijs in Beuningen, Druten en Wijchen
► Uitvoeren taken als bezoekerscentrum (publieksactiviteiten en arrangementen)
► Uitvoeren taken als BuurtSportCoach
► (Nieuwe) doelgroepen verbinden aan het natuurgebied in het kader van duurzame recreatie
► Werven en uitvoeren van projecten
► PR en publiciteit
► Interne organisatie en (structurele) samenwerkingsverbanden aangaan met relevante partijen (o.a. Gelders NME Netwerk, Bastei Nijmegen)

Jaarverslag: download jaarrekening 2019.

Beloningsbeleid: Het bestuur en vrijwilligers krijgen onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten, medewerker in dienst volgens CAO Welzijn.

Privacybeleid/AVG: download.

Vrijwilligersbeleid: download.

Statuten: download.

Huishoudelijk reglement: download.