Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Financiën en bestuur

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2019

Financiële basis

Het Dijkmagazijn heeft niet als doelstelling winst te maken, maar wil wel zorgen voor een gezonde financiële basis voor haar voortbestaan.

Het Dijkmagazijn krijgt van Gemeente Beuningen subsidie voor natuur- en milieueducatie voor het onderwijs. Daarnaast ontvangt Het Dijkmagazijn incidenteel subsidies voor projecten. Inkomsten uit activiteiten voor publiek en giften vullen deze subsidies aan.

Ondersteuning

Voor onze taak als bezoekerscentrum is het budget zeer beperkt. Financiële ondersteuning is daarom van harte welkom. Draagt u de doelstellingen van Het Dijkmagazijn een warm hart toe, dan kunt u ons op drie manieren ondersteunen:

* Vrienden van het Dijkmagazijn
* Club van 100
* Donateurs

Stuur ons vooral een mail als u interesse heeft.

ANBI

Het Dijkmagazijn is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder vindt u alle openbare ANBI-informatie van Het Dijkmagazijn.

Naam: Stichting Het Dijkmagazijn

Giro NL23 INGB 00074 59 585
Rabobank NL66 RABO 01120 22 421
K.v.K. 41 26 13 55

RSIN: 805188083

Contactgegevens:

Dijk 41, 6641 LA Beuningen,
024-6777000, dijkmagazijn@hetnet.nl

Bestuurssamenstelling: C. van Ingen, Voorzitter; L. Lelivelt, Secretaris; G. Gradussen, Penningmeester; R. Nijsse, vertrouwenspersoon; Thj. Lucassen; B. Statema; J. Mengedé.

Doelstelling: Verbinden van bewoners in Beuningen en omgeving met hun woongebied.

Beleidsplan: Het beleid van Het Dijkmagazijn komt neer op de volgende punten

► Uitvoeren NME taken ten behoeve van onderwijs in Beuningen, Druten en Wijchen
► Uitvoeren taken als bezoekerscentrum (publieksactiviteiten en arrangementen)
► Uitvoeren taken als BuurtSportCoach
► (Nieuwe) doelgroepen verbinden aan het natuurgebied in het kader van duurzame recreatie
► Werven en uitvoeren van projecten
► PR en publiciteit
► Interne organisatie en (structurele) samenwerkingsverbanden aangaan met relevante partijen (o.a. Gelders NME Netwerk, Bastei Nijmegen)

Beloningsbeleid: Het bestuur en vrijwilligers krijgen onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten, medewerker in dienst volgens CAO Welzijn.

Privacybeleid/AVG: download.

Vrijwilligersbeleid: download.

Statuten: download.

Huishoudelijk reglement: download.