Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Kinderdenktank

Vacature-projectmedewerker-Dijkmagazijn

Het Dijkmagazijn Beuningen zoekt een

projectcoördinator voor 8 uur per week.

 

Voor het basisonderwijs verzorgt Het Dijkmagazijn natuur- en milieueducatie. Het Dijkmagazijn beheert een bezoekerscentrum aan de Waaldijk in Beuningen. Het Dijkmagazijn bestaat uit 2 beroepskrachten, een bestuur en 75 vrijwilligers

De project-coördinator wordt verantwoordelijk voor:

 • Operatie Steenbreek Beuningen, een project i.s.m. gemeente om Beuningen klimaatbestendiger en biodiverser te maken.
 • Energiek Beuningen, een gemeentelijk project waarbij basisscholieren in de Kinderdenktank nadenken over hun duurzame toekomst en daarover communiceren.

WERKZAAMHEDEN

Als coördinator werk je als verbindende kracht tussen inwoners van Beuningen, een netwerk van groenblauwe partners en scholen. Het belangrijkste doel van je opdracht is het stimuleren, ondersteunen en meehelpen van klimaatadaptieve, groene en duurzame initiatieven en de communicatie hierover. Voor Operatie Steenbreek is een jaarprogramma vastgesteld, voor Energiek Beuningen is nieuwe invulling te geven aan de Kinderdenktank.

GEWENSTE KWALITEITEN

– HBO-niveau denker die aantoonbare ervaring heeft met het onderhouden, inspireren en versterken van een netwerk, het succesvol organiseren en uitvoeren van activiteiten. Bij voorkeur heeft de coördinator affiniteit met groen en duurzaamheid en zo mogelijk kennis van het lokale netwerk.

– Taalvaardig en communiceert via verschillende media-uitingen.

– Flexibel in uren (over de week en over het jaar).

WIJ BIEDEN EN VRAGEN

– Wij zoeken iemand die kan doorgroeien in de organisatie, maar start met een aanstelling van 12 maanden op projectbasis voor gemiddeld 8 uur per week.

– Salarisindicatie bruto 3981,- bij fulltime aanstelling.

REAGEREN

Graag ontvangen we je motivatie en cv voor 15 februari 2024.

Stuur je motivatie en cv naar dijkmagazijn@hetnet.nl t.a.v. William van den Akker.

Voor meer informatie zie www.dijkmagazijnbeuningen.nl of bel: 024-6777000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDERDENKTANK

De Kinderdenktank maakt onderdeel uit van Energiek Beuningen. Kinderen uit groep 7 worden in dit project de ambassadeur voor hun eigen duurzame toekomst. Dit jaar gaan de kinderen op zoek naar hoeveel goeds er eigenlijk al gebeurd in Beuningen rondom het thema duurzaamheid. Als journalist sturen we ze op pad naar lokale bedrijven die al duurzaam denken én doen. Op deze manier laten we de kinderen met een positieve blik kijken naar hun eigen toekomst in Beuningen, in combinatie met een bedrijfsbezoek wat passend is bij de ontwikkelingen in het onderwijs, namelijk: meer doen met techniek en bedrijfsbezoeken.

Dit jaar baseren we de Kinderdenktank op het boek ‘Only Planet – Klimaatgids voor de 21 eeuw’, geschreven door Tim van Hattum, programmaleider Klimaat bij de WUR. Na het geven van een gastles over klimaat in de klas van zijn eigen kinderen, zag hij na afloop allemaal kinderen met een angstige blik in de klas zitten. Naar aanleiding hiervan heeft hij besloten om het niet meer over het doemdenken en de rampen te hebben, maar om juist te laten zien hoe we ook zouden kunnen omgaan met klimaatverandering en wat voor positiefs er allemaal al gebeurd. Hier heeft hij een boek over geschreven, waarin hij de lezer meeneemt langs 7 routes:

 1. De natuur als bondgenoot
 2. Blauw goud
 3. Een gezond en regeneratief voedselsysteem
 4. De stad van de toekomst is groen
 5. Hernieuwbare energie en groen vervoer
 6. Circulaire economie met betekenis
 7. Gezondheid, welzijn en geluk

De bedrijven die de kinderen uit Beuningen gaan bezoeken, zijn allemaal gekoppeld aan een route zoals hierboven genoemd.

We werken dit jaar samen met Yvonne van den Bend van Business Media 4 All. De begeleiding en uitvoering van het project ligt in handen van Het Dijkmagazijn.


9 november Lezing Tim van Hattum

In navolging van de KinderDenktank organiseren we voor de ouders en andere geïnteresseerden een lezing van Tim van Hattum, in het kader van ‘Samen op weg naar een duurzame gemeente’.

Basisschoolleerlingen hebben met de KinderDenktank diverse bedrijven en organisaties bezocht waarover zij hun bevindingen voor een duurzaam Beuningen in een poster verwerkt hebben. Deze posters presenteren de leerlingen in de klas, maar zijn ook te bekijken in o.a. de Bibliotheek in Beuningen en op deze avond. De leerlingen hebben tijdens de KinderDenktank juist onderzocht wat er allemaal al gebeurd aan duurzaamheid bij lokale bedrijven en wat ze hier zelf van kunnen leren. De organisatoren van de KinderDenktank hebben zich hiervoor laten inspireren door het boek ‘Klimaatgids van de 21e eeuw: zeven natuurlijke routes naar een hoopvolle toekomst”, geschreven door Tim van Hattum.

Tim van Hattum is programmaleider Klimaat aan de WUR en is op dit moment een van de belangrijkste kartrekkers voor een positiee benadering: hoe realiseren we samen een duurzame wereld, nu en straks. Een inspirator die benadrukt wat we wél al goed doen! Om iedereen een positieve blik op de toekomst te geven, komt Tim van Hattum naar Beuningen toe.

Wees welkom bij deze inspirerende lezing, die tevens vergezeld zal gaan met een aantal korte interviews met de ondernemers waar de KinderDenktank op bezoek zijn geweest. Aanmelden kan via de website van Theater de Molen.


Bezoek aan bedrijven

Op woensdag 20 september hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan lokale bedrijven. Als een echte journalist hebben ze de bedrijfsmedewerkers of eigenaren het hemd van hun lijf gevraagd over het thema duurzaamheid. Leerlingen waren in groepjes ingedeeld en zijn op bezoek geweest bij (gekoppeld aan de routes uit het boek Only Planet):

 

 1. De natuur als bondgenoot –  Stichting Planeet
 2. Blauw goud  –  RioCare
 3. Een gezond en regeneratief voedselsysteem  –  Kipster
 4. De stad van de toekomst is groen  –  Tiny Houses Ewijk
 5. Hernieuwbare energie en groen vervoer  –  Energie voor Vier
 6. Circulaire economie met betekenis  –  GReen Road Equipment
 7. Gezondheid, welzijn en geluk  –  Stichting Perspectief

 

 

 

 

 


Aftrap Kinderdenktank

Woensdag 21 juni is de Kinderdenktank 2023 begonnen! Leerlingen uit groep 7 van basisscholen het Klavervier, de Montijn, de Vuurvlinder, de Ruyter en de Dromedaris hebben een workshop journalistiek gevolgd, gegeven door Yvonne van der Bend van Business Media 4 All. Na de vakantie gaan deze leerlingen als journalist op pad, om bij bedrijven uit de regio Beuningen te achterhalen waarom deze zo vooruitstrevend bezig zijn als het gaat om aanpassingen in duurzaamheid en aan het nieuwe klimaat.