Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Steenbreek hulp

Image

Steenbreek hulp

Heeft u vragen of plannen om te vergroenen?

Indien u als initiatiefnemer de eigen tuin wil vergroenen, kunt u uw vragen stellen via:
Mocht u met de buren een groen initiatief hebben en er genoeg draagvlak zijn voor dit idee, dan kunt u een mail sturen naar:

Manieren om te vergroenen:

1. Vergroenen van uw eigen tuin: Het Dijkmagazijn kan u kosteloos tips geven over de keuze van geschikte planten en hoe u meer dieren in uw tuin lokt. Ook organiseren we inspirerende activiteiten. Daarnaast kunt u bij Het Dijkmagazijn gratis zaden van wilde planten en kruiden ophalen om te zaaien in uw tuin.
2. Adopteer een boomspiegel in uw straat: U kunt een boomspiegel in uw straat adopteren en beplanten. Een boomspiegel is het stuk grond rondom de stam van een boom. Je kunt een boomspiegel vullen met bijvoorbeeld bloembollen voor de lente en wilde bloemenzaden voor in de zomer. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud.
3. Vergroenen van bestaande plantvakken in uw straat: Wilt u een plantvak in uw straat inrichten met planten die goed zijn voor vogels en vlinders? Zoek buren die mee willen doen. De gemeente neemt een besluit of het door kan gaan en of de gemeente het plantmateriaal vergoedt. Het Dijkmagazijn geeft advies welke planten u kunt kiezen, waar ook vogels, vlinders en andere dieren wat aan hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. We vragen u ook om mee te helpen met de omvorming. Afspraken over beheer worden vastgelegd in een overeenkomst met de gemeente.
4. Vergroenen van uw straat door tegels er uit te halen: Wilt u een rij tegels vervangen door groen bij uw gevel? De gemeente neemt een besluit of het door kan gaan. Het Dijkmagazijn geeft advies welke planten u kunt kiezen, waar ook vogels, vlinders en andere dieren wat aan hebben. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud van het nieuwe groen. De afspraken over beheer worden vastgelegd in een overeenkomst. De gemeente verwacht dat bewoners ook hun eigen tuin vergroenen of vergroend hebben.

Wat doet de gemeente?

• Als er plantmateriaal beschikbaar wordt gesteld voor openbaar groen, zijn dit soorten die van nature in ons land voorkomen en waar veel dieren wat aan hebben. Veel soorten bijen en vlinders lukt het bijvoorbeeld niet om nectar te halen uit sierplanten. Bij voorkeur worden planten lokaal ingekocht. Er is geen subsidie voor verharding of herinrichting van tuinen.
• Er is een mogelijkheid dat gereedschap vergoed wordt voor het beheer van openbaar groen.
• De voorkeur gaat er naar uit om opgebroken tegels en stenen te hergebruiken bij de inrichting.
• De gemeente Beuningen heeft een subsidie beschikbaar voor wanneer u uw regenpijp afkoppelt van het riool.