Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Favoriete plek

Bij Het Dijkmagazijn zijn veel organisaties, bedrijven, vrijwilligers betrokken. We vroegen een aantal betrokkenen naar hun mooiste plek in het gebied!

Marc Büchner is kuddebeheerder bij stichting Free Nature. Ook maait hij met tractor en schapen de dijkvlakken in dit gebied.

De brug bij Ewijk

“Een onbekend stukje uiterwaard met een schiereilandje en nevengeulen. Je loopt erin vanaf het schapenweitje bij de brug. Ik vind het een fijn gebied omdat het er zo heerlijk rustig is. De dynamiek in de nevengeulen maakt het interessant. Er is een mooie ondergroei; alsof het stinzenplanten zijn. De rode geuzen van Free Nature lopen ook hier vrij rond. “

Dijk bij Weurt

“Mijn favoriete plek is op de dijk voorbij de sluizen in de bocht bij Weurt. Elke dag fiets ik hier langs. Het markeert de overgang van stad naar groen. Een nostalgisch landschap met die mooie lichtval op de plas, koeien in de boomgaard bij de kerk, het dijkmagazijntje… Net een Verkade plaatje!”

 

William van den Akker is coördinator van Het Dijkmagazijn.

Paul Smits, bestuurslid Stichting Historisch Besef Beuningen.

Het Weurtsche Straatje

“Een bijzondere plek is het Weurtsche Straatje: een middeleeuws dijkje aangelegd als waterkering. Het straatje is later gebruikt als toegangsweg naar de steenfabrieken en als veedrift waarover het vee naar de omliggende weides werd geleid. Doordat het straatje buiten gebruik raakte zijn de aanwezige hagen uitgegroeid en zijn hier gebiedseigen meidoorn, veel wilde rozen en een Spaanse Aak (veldesdoorn) gevonden.”

Deze jongens

Tim, wat is bij jou favoriet in dit gebied? “Deze jongens” was het antwoord, zie de foto met de wilgen.

Tim Hogenbosch is boswachter bij Staatsbosbeheer