Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Gebied

De Waal vormt het landschap

Langs de Waal ligt een ruig natuurrijk landschap. De rivier heeft er vrij spel: hoog water voert stenen,
zand en klei af en aan. Wilgen en andere planten groeien vrijuit. Kuddes konik-paarden en rode geuzen
grazen de planten af. Hierdoor wisselt het buitendijkse landschap per seizoen snel van uiterlijk.

Binnendijks

De dijk beschermt het binnendijkse land waar de mens de grootste invloed heeft. De dijk slingert zich
om oude kolken heen, die het gevolg zijn van dijkdoorbraken. Het binnendijkse landschap telt vele
boomgaarden en oude boerderijen. Daartussen liggen vele sloten en kronkelige wegen.

Waalweelde

Waalweelde was het provinciale programma om de veiligheid en de kwaliteit van het rivierengebied te versterken. Denk daarbij aan ingrepen als kribverlaging, ontbossing en het graven van nevengeulen.
September 2018 vond de feestelijke opening van de Beuningse uiterwaarden plaats, zie beuningseuiterwaarden.nl