Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Gebied

De Waal bepaalt het landschap

Hier bestaat het landschap uit 5 stroken: rivier, uiterwaarden, dijk, oeverwal, komgronden.

Digitaal struinen

Een goede indruk van de Waal en het landschap is te vinden op dWaalfilm.eu.
Met ruim 150 filmpjes van 1 minuut struint u digitaal door het rivierengebied.
Zoek bij Locaties op ‘Beuningen, uiterwaard’ en vind filmpjes over dit gebied, zoals over de koniks.

Ook op Verhaal tussen Maas en Waal en op Verbeelding van de Waal zijn mooie verhalen en beelden te zien over dit rivierenlandschap.

Rivier en uiterwaarden

Langs de Waal liggen de ruige uiterwaarden. De rivier voert met hoog water stenen, zand en klei af en aan. Wilgen en andere planten groeien vrijuit. Kuddes konikpaarden en rode geuzen grazen de planten af. Het buitendijkse landschap wisselt per seizoen van uiterlijk.

Dijk

De winterdijk beschermt het land waar de mens de grootste invloed heeft. De dijk slingert zich om oude kolken heen, die het gevolg zijn van dijkdoorbraken. Op de bloemrijke dijken voelen veel insecten zich thuis.

Oeverwallen en komgronden

Toen er nog geen dijken lagen, zetten de rivieren bij hoog water zand en grind af op de oever. Vaak werden de dijken op deze hoger gelegen gronden aangelegd. Ook liggen hier de boomgaarden, oude boerderijen en landgoederen.
Verder weg van de rivier bezonken de kleideeltjes. Deze laaggelegen komgronden zijn uitgestrekt en vaak in gebruik als gras- en hooiland.

Waalweelde

Waalweelde was het provinciale programma om de veiligheid en de kwaliteit van het rivierengebied te versterken. Denk daarbij aan ingrepen als kribverlaging, ontbossing en het graven van nevengeulen om meer ruimte te bieden aan de rivier bij hoogwater. Tevens is er een uniek stuk wildernis gecreëerd, waar publiek sinds 2018 kan struinen tussen de oude ooibossen.