Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Historie

Land van Maas en Waal

In het Land van Maas en Waal waren al kleine nederzettingen ver voor het begin van onze jaartelling. Tot in de middeleeuwen hadden Maas en Waal vrij spel. De rivieren leverden vaarwegen en vis en zorgden voor vruchtbare grond. Vanaf de 11e eeuw legde elk dorp zijn eigen dijken aan.
Rond 1400 sloot men die dijken tot een ringdijk aan elkaar. De rivierbeddingen hoogden zichzelf op met meegevoerd zand en klei. Het Land van Maas en Waal werd een badkuip. Tegen hoogwater of ijsgang waren de dijken niet bestand. Alleen al tussen 1700 en 1820 waren er in het gebied 25 dijkdoorbraken.

Op Verhaal tussen Maas en Waal en Verbeelding van de Waal zijn mooie verhalen over het gebied te lezen.

Opslagplaats voor dijkgereedschap

Een dijkmagazijn is een opslagplaats voor materialen om de dijk te onderhouden en bij hoog water noodmaterialen paraat te hebben liggen. De meeste dijkmagazijnen aan de Waal zijn in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd. Ze liggen op enkele kilometers van elkaar op of in de dijk. Met paard en wagen of te voet konden gereedschappen snel ter plaatste worden gebracht. Rond de jaren 1970 verloren de dijkmagazijnen hun functie omdat modern materieel centraal werd opgeslagen.

Oprichting stichting Het Dijkmagazijn

Het pand is eigendom van Waterschap Rivierenland. Het dijkmagazijn in Beuningen zou gesloopt worden ten tijde van de dijkverzwaringen in 1995. Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen heeft toen Stichting Het Dijkmagazijn opgericht voor educatie en voorlichting over het landschap in Beuningen. Het pand kreeg daarmee een nieuwe functie en werd gerestaureerd. In 1996 begon Het Dijkmagazijn met activiteiten voor publiek en onderwijs.