Bel ons op 024 – 6777000 of mail ons: dijkmagazijn@hetnet.nl

Bestuur en beleid

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Thjo Lucassen
Secretaris: Louise Lelivelt
Penningmeester: Gerard Gradussen
Overige bestuursleden: Radboud Meijerink, Anneke Bruisten, Robin Aalbers

Doelstelling: verbinden van bewoners in Beuningen en omgeving met hun woongebied.

Beleidsplan: het beleid van Het Dijkmagazijn komt neer op de volgende punten:

► Uitvoeren NME taken ten behoeve van onderwijs in Beuningen, Druten en Wijchen
► Uitvoeren taken als bezoekerscentrum (publieksactiviteiten en arrangementen)
► Uitvoeren taken als BuurtSportCoach
► (Nieuwe) doelgroepen verbinden aan het natuurgebied in het kader van duurzame recreatie
► Werven en uitvoeren van projecten
► PR en publiciteit
► Interne organisatie en (structurele) samenwerkingsverbanden aangaan met relevante partijen (o.a. Gelders NME Netwerk)

Jaarverslag: download jaarverslag 2022

Jaarrekening: download jaarrekening 2022

Beloningsbeleid: Het bestuur en vrijwilligers krijgen onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten, medewerkers in dienst volgens CAO Sociaal Werk.

Privacybeleid/AVG: download.

Vrijwilligersbeleid: download.

Gedragscode: download.

Statuten: download.

Huishoudelijk reglement: download.